Filtry TRION dla przemysłowego zastosowania. - Oczyszczenie i filtracja powietrza ECOTECH Sp. z o.o.

Przejdź do treści

Zastosowanie oczyszczaczy TRION w celach przemysłowych

W trakcie różnego rodzaju procesów technologicznych jako produkt uboczny powstaje duże stężenie szkodliwego dymu, oparów i kurzu, składające się z drobnych cząstek rozdrobnionych materiałów i cieczy, które mogą dostać się w strefę oddychania pracowników co szkodliwe wpływa na ich zdrowie a także mieszkańców okolicznych osiedli. Spółka TRION stale ulepsza swoje filtry przemysłowe w celu zaspokojenia potrzeb klientów oraz aby sprostać surowym wymaganiom przepisów ochrony środowiska i BHP.


Modele przemysłowe TRION idealne do filtrowania:

Pył
- atmosferyczny

- nikotynowy
- toner


Mikroorganizmy
zarodniki pleśni
roztocza
bakterie
wirusy

Dym i opary
- obróbka metalu
___
na zimno
___
na gorąco
-
wtryskarki

- wulkanizacja gumy
- suszarnie
- obróbka cieplna
- wypalanie
- wyziewy kuchenne
- cięcie laserowe
- cięcie plazmą
- lutowanie
- dym tytoniowy
- cięcie gazowe
- spawanie
- cięcie lin stalowych

Mgła olejowa

- cięcie metalu

- prasowanie i tłoczenie
- wytłaczanie
- krosna
- kompresja cieczy
- smarowanie:
___w turbinach gazowych

___mechanizmów
___
kompresorów i pomp
___
spawanie automatyczne

Obróbka plastyczna
- formowanie, prasowanie

- wytłaczanie
- przygotowanie, pakowanie
- uszczelnianie, izolacja

Procesy przygotowiania
- powietrza do malowania w kabinach

- obróbka plastyczna
- przemysł fotograficzny
- produkcja elektroniki
- produkcja klisz fotograficznych
- obróbka fotografi


Proces produkcji
- recykling złomu
- formowanie wtryskowe
- obrabianie / formowanie
- kucie

Copyright © 2014 - 2023, ECOTECH Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Tel. +48 606 116 900
Wróć do spisu treści